header

Ogłoszenia, Przetargi

 


Ogłoszenie o naborze do pracy klik

 


 

Dzierżawa Parkingu

Hipodrom Sopot wydzierżawi parking przy ulicy Polnej 1, vis a vis rynku w Sopocie. Powierzchnia wynosi 1000 m kwadratowych, nawierzchnię stanowi utwardzona ziemia. Do parkingu przylega pomieszczenie służące za stróżówkę wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym.

Plan, zdjęcia

Informacje tel. 725 857 000 

 


Konkurs na wynajem budynku STARYCH KAS wraz z ich remontem generalnym

Regulamin Konkursu

 


 

Konkurs na rekonstrukcję oraz wynajem budynku STAREJ WAGI

Regulamin Konkursu

 


Biura na wynajem

 

Mamy do wynajęcia pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 49,60 m2.

Koszt wynajmu: 30,00 zł netto za 1m2 za 1 miesiąc

W razie pytań lub umówienia się na obejrzenie pomieszczeń prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: hipodrom@sopot.pl

Pobierz ofertę (wraz z rysunkiem pomieszczeń): kliknij tutaj

 

 


 

NIEAKTUALE

Magazyn na wynajem

Mamy do wynajęcia pomieszczenie z przeznaczeniem na MAGAZYN, o powierzchni 164,64 m2.


Stan techniczny:
•    betonowa posadzka
•    okna zabezpieczone kratami
•    brak oświetlenia
•    brak prądu
•    brak wody

Koszt wynajmu: 15,00 zł netto za 1m2 za 1 miesiąc

W razie pytań lub umówienia się na obejrzenie pomieszczeń prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: hipodrom@sopot.pl
Pobierz ofertę (wraz z rysunkiem pomieszczeń): kliknij tutaj

 

 


 

NIEAKTUALE

Sklep Jeździecki - ogłoszenie oferty na dzierżawę

Decyzją komisji prowadzenie sklepu jezdzieckiego zostało powierzone firmie Pasaż- Iwona Cichosz- Nawrocka. 

Dnia 21 listopada 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. ogłosił "przetarg" na wybór najemcy powierzchni pod sklep jeździecki

Oferty należy składać do 29. listopada 2013

Pobierz ofertę: kliknij tutaj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: kliknij tutaj

 

 


 

Remont budynków stajennych - dach

Dnia 31 października 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. ogłosił "przetarg" na wybór wykonawcy remontu budynków stajennych.

Oferty należy składać do 20. listopada 2013, g.10:00

Pobierz ofertę: kliknij tutaj

 


NIEAKTUALE

Centrum Rekreacji i Hipterapii

Pobierz ofertę: kliknij tutaj

Załącznik 1 do oferty - wersja ramowa umowy,do negocjacji: kliknij tutaj

 


NIEAKTUALE

Ochrona Obiektu

Dnia 31 października zakończono przyjmowanie ofert.

Dnia 21 października 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. ogłosił "przetarg" na wybór podmiotu chroniącego.

Pobierz ofertę: kliknij tutaj

Załącznik 1 do oferty: kliknij tutaj

 


 

Klinika konia

Poszukujemy partnera w zakresie stworzenia Kliniki dla Koni


Pobierz ofertę: kliknij tutaj

 

Możliwe warianty współpracy:


 

Pakiet korzyści dla potencjalnego operatora lecznicy konia:


 

Dlaczego warto zainwestować na Hipodromie:


 

Zapraszamy do współpracy!

 

 


 

 

Dnia 20 września 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:


na dostawę osprzętu do ładowacza czołowego T229 w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

 

 


 

Dnia 20 września 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:


na dostawę równiarki do podłoża jeździeckiego w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

 

 


 

Dnia 20 września 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:


na dostawę chwytaka do bali oraz szuflo-krokodyla w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

 

 


 

Hipodrom Sopot zbiera oferty na badanie finansowe Spółki przez Biegłego Rewidenta za rok 2013.

Do pobrania:

 


 

Dnia 17 września 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:Dostawę i montaż karuzeli do treningu koni w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

 

 


 

Dnia 28 sierpnia 2013 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:Dostawę i montaż karuzeli do treningu koni w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

 

 


 

 

Ogłaszamy Konkurs na:  


Operatora Restauracji na sopockim Hipodromie

- prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z najmem lokalu w Trybunie Drugiej.

 

Do pobrania:

 

W związku z pozytywnymi zmianami jakie zachodzą na sopockim Hipodromie i kompleksową Rewitalizacją obiektu, postanowiliśmy ogłosić Konkurs na nowego operatora Restauracji znajdującej się w Trybunie Drugiej. Zależy nam na tym aby lokal ten tętnił życiem, serwował pyszne jedzenie w przystępnych cenach i stał się docelowym miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Szczegóły dotyczące oferowanej powierzchni, warunków najmu, sposobu przygotowania oferty i terminów znajdziecie Państwo w podlinkowanym powyżej Regulaminie Konkursu.

 

Zapraszamy serdecznie do składania ofert!

 


 

 

Poszukujemy wykonawcy przeglądów technicznych budynków położonych na terenie sopockiego Hipodromu, na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) w zakresie:


1. przeglądu jednorocznego budowlano-konstrukcyjnego
2. przeglądu 5-letniego wielobranżowego

 

Szczegółowa specyfikacja i lokalizacja budynków - do pobrania tutaj.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15.10.2012 do godziny 12:00 na adres: mjankowski@hipodrom.sopot.pl

Osoba do kontaku: Maciej Jankowski, tel. +48 501 770 997, e-mail: mjankowski@hipodrom.sopot.pl

 

 

 


 

Ponowane ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia związanych z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu wraz z remontem i rozbudową (...)" - Budynek nr 2 Hala Ujeżdżalni" - do pobrania:

 

 

Odpowiedzi na pytania:

 


 

Niniejszym publikujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia związanych z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu wraz z remontem i rozbudową (...) - Budynek nr 2 Hala Ujeżdżalni" - do pobrania:

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia związanych z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu wraz z remontem i rozbudową (...) - Budynek nr 2 Hala Ujeżdżalni" - do pobrania:

 

Odpowiedzi na pytania:

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - do pobrania:

 


 

Niniejszym Publikujemy Zawiadomienie o Wyborze Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

  • "Rewitalizację Historycznego Zespołu Hipodromu (...)" do pobrania

 


Dnia 05 kwietnia 2012 Hipodrom Sopot Sp. z o.o. opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na:Wykonanie robót budowlanych - montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dokończenie inwestycji.


Do pobrania:

*Zamieszczamy przedmiary elektryczne i sanitarne w wersji edytowalnej. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisamy SIWZ przedmiary traktowane są jako pomocnicze!

Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Inwestora Zastępczego pod nr tel. 58 554 01 88

 


 

Archiwalne przetargi i ogłoszenia:

 

  • Na wybór Generalnego Wykonawcy: tutaj
  • Na Inwestora Zastępczego: tutaj
  • Na Nadzór Autorski: tutaj
  • Na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej: tutaj
  • Na doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe w zakresie przygotowania i wdrożenia programu naprawczego Spółki: tutaj
  • Na zakup ładowarki teleskopowej: tutaj