header

Aktualności

|Wyścigi konne Sopot 2022

Bilety w cenie: Normalny - 15 zł Ulgowy 7 zł  Ulga przysługuje emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26 r.ż. oraz posiadaczm Karty Sopockiej, za okazaniem ważnego dokumentu.  Dzieci do 6 r.ż. nie potrzebują biletów.

więcej