1
S21
Puchar Torpol
Nagroda 8 750 zł
(5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które uzyskały sumę nagród do 15 000 zł. Start wolny.
15:30
LISTA STARTOWA
1Czardasz (PL) og. kaszt. 9 l.tr R. Mateusiakpow. M. Nosiński
L'As de Neige - Olores / CarrouselSt. Arkadia
hod. R. Kasprowicz, wł. A. i M. Nosińscy
2Historia Pawelce (PL) kl. gn. 4 l.tr S. Bagińskipow. H. Bagiński
Ekir de Leau - Stockholm d'Oyse / Kesaco PhedoSt. Trotter Pawelce
hod. H. Bagiński, wł. J. Bończak i H. Bagiński
3Hello Bill (FR) wał. kaszt. 4 l.tr M. Kieniksmanpow. M. Wasiak
Shadow d'Odyssee - O Memere du Tija / Tenor de BauneSt. Hottrotter
hod. J.-Y. Raffegeau, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy
4Gamin De Bertrange (FR) wał. kaszt. 5 l.tr M. Kieniksmanpow. R. Kieniksman
Akim du Cap Vert - Phoebe du Goutier / Coktail JetSt. Hottrotter
hod. A. Drouot, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy
5Iron Alba Vel (PL) wał. k. 3 l.tr S. Bagińskipow. S. Bagiński
Kleyton - Noblesse Buroise / Eros du RocherSt. Stable Victoria
hod. J. Misiek, P. Ostrycharz, wł. M. Bajorek
6Galla De Belfond (FR) kl. gn. 5 l.tr M. Kieniksmanpow. M. Kieniksman
Opium - Taifa / Gros GrainSt. Hottrotter
hod. E. Varin, L. Davodet, D. i N. Cardet, wł. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy
7Gobs (PL) wał. gn. 5 l.tr A. Frontczak-Salivonchykpow. H. Miksha
Orondo - Obsess Oaks / Ustang De MaiSt. Miksha
hod. i wł. D. Bińkowska