HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Aktualności

|Przeglady techniczne budynkow

Poszukujemy wykonawcy przeglądów technicznych budynków położonych na terenie sopockiego Hipodromu, na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) w zakresie:


1.    przeglądu jednorocznego budowlano-konstrukcyjnego
2.    przeglądu 5-letniego wielobranżowego

Szczegółowa specyfikacja i lokalizacja budynków - do pobrania tutaj.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15.10.2012 do godziny 12:00 na adres: mjankowski@hipodrom.sopot.pl

Osoba do kontaku: Maciej Jankowski, tel. +48 501 770 997, e-mail: mjankowski@hipodrom.sopot.pl