HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

BIP

BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

HIPODROM SOPOT SP. Z O.O. TO OŚRODEK SPORTOWY, CENTRUM HIPOTERPAII I EDUKACJI JEŹDZIECKIEJ ORAZ PENSJONAT DLA KONI SPORTOWYCH. 

 


Spółka Hipodrom Sopot sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000147483. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 34.805.900,00 zł. NIP 585-10-01-930, Regon 190 45 94 90 Właścicielem 100% Spółki jest Gmina Miasta Sopotu.


Prezes Zarządu:

Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz

 

Rada Nadzorcza:

Anita Sałek  - Przewodniczący RN

Katarzyna Fopke - Członek RN

Bartosz Piotrusiewicz - Członek RN

 

 


 

Za publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Hipodrom Sopot sp. z o.o. odpowiada: 

Koordynacja i nadzór redakcyjny:
Alicja Kocik
tel. (58) 551-78-96
e-mail: akocik(at)hipodrom.sopot.pl

 

Strona w trakcie przebudowy.