HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Aktualności

|ZATRUDNIMY

I. Do obowiązków specjalisty ds. technicznych należeć będzie

1.  Dbałość o obiekty budowlane , infrastrukturę techniczną oraz odpowiedzialność za ich stan techniczny.

2.   Prowadzenie ksiąg obiektów  zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  pilnowanie  terminów  wszystkich obowiązkowych przeglądów i związanych z tym napraw, remontów  itp.

3.   Dbałość o tor zielonego i place treningowe  wraz z całą infrastrukturą, pielęgnacja oraz odpowiedzialność za jego stan.

4.   Dbałość o przeszkody krosowe, steeplowe itp., przeprowadzanie remontu wraz z  ich rozbudową, odpowiedzialność za ich stan. 

5.   Pełna współpraca od strony technicznej z organizatorami imprez, zawodów , wyścigów konnych.

 II. Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego  specjalisty ds. technicznych

  1. Wykształcenie wyższe techniczne.
  2. Doświadczenie minimum 5 lat pracy w sprawach określonych w punkcie I.
  3. Posiadanie doświadczenia związanego  z eksploatacją obiektów budowlanych i  pielęgnacji  terenów zielonych.
  4. Posiadanie wiedzy i doświadczenia  związanej z wymogami sportu jeździeckiego , wyścigami   konnymi.
  5. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski).
  6. Mile widziane umiejętności pisania projektów i wniosków o pozyskiwanie środków unijnych.

III. Cechy osobowe

  1. Uczciwość, solidność, odpowiedzialność, komunikatywność
  2. Zdolności organizacyjne
  3. Kreatywność
  4. Dyspozycyjność

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj