HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Aktualności

|Finał JumpOFF Hipodrom

Zawody odbędą się bez udziału publiczności. W miarę możliwości prowadzona będzie transmisja online. Na terenie zawodów przebywać mogą jedynie zawodnicy i członkowie ich ekip. Wszystkie rozliczenia dokonywane będą online. Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta Hipodromu: PKO Bank Polski Nr rach: 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem księgowości pod numerem tel. 725 857 000. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach swoich numerów kont bankowych, na które przekazane zostaną nagrody finansowe. Zawodników prosimy o uzupełnianie ewentualnych braków w dokumentacji drogą elektroniczną (skany lub zdjęcia dokumentów można przesyłać na adres leszekpawlak@icloud.com). Wybrani właściciele koni mogą zostać poproszeni o przesłanie skanów lub zdjęć paszportów. W czasie trwania zawodów wszystkie zmiany na listach startowych dokonywane będą drogą SMS pod numerem tel. 667 540 540 (koszt każdej zmiany to 20 zł, płatne przelewem). Zapisy na kolejne dni: w przypadku zmian w stosunku do tego, co zostało zgłoszone, prosimy o wprowadzanie korekt w panelu zgłoszeń najpóźniej do pół godziny po zakończeniu ostatniego konkursu w dniu poprzedzającym. Informacja o godzinach wydawania siana i słomy umieszczona zostanie na drzwiach magazynu (magazyn znajduje się w obrębie nowych stajni, koło stajni nr 5). We wszystkie dni magazyn będzie czynny do godz. 20.00. Później nie będzie możliwości wydawania siana i słomy. W ramach profilaktyki na terenie zawodów przeprowadzane będzie odkażanie klamek, poręczy, włączników światła itp. Apelujemy do uczestników zawodów o odpowiedzialność i nie branie udziału w wydarzeniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Prosimy również o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania na terenie Hipodromu. Prosimy również o ograniczenie do niezbędnego minimum ilości osób przebywających na rozprężalni. Prosimy o śledzenie naszej strony, o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

więcej

|Halowe zawody Dzieci i Młodzieży

Podczas zawodów zostaną również rozegrane pierwsze kwalifikacje do CSIO Sopot Young Stars. Dla publiczności wstęp na zawody jest BEZPŁATNY. Zapraszamy!

więcej